Chỉ có một người chủ Khách hàng Và anh ta có thể đuổi việc...

Chỉ có một người chủ. Khách hàng. Và anh ta có thể đuổi việc tất cả mọi người trong công ty từ chủ tịch trở xuống, chỉ đơn giản bằng cách sử dụng tiền của mình vào chỗ khác.
There is only one boss. The customer. And he can fire everybody in the company from the chairman on down, simply by spending his money somewhere else.
"Chỉ có một người chủ. Khách hàng. Và anh ta có thể đuổi việc tất cả mọi người trong công ty từ chủ tịch trở xuống, chỉ đơn giản bằng cách sử dụng tiền của mình vào chỗ khác. There is only one boss. The customer. And he can fire everybody in the company from the chairman on down, simply by spending his money somewhere else."
Danh ngôn kinh doanh Sam Walton
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận