Change your thoughts and you change your world Thay đổi suy nghĩ của bạn...

Change your thoughts and you change your world.
 Thay đổi suy nghĩ của bạn là thay đổi cả thế giới.
"Change your thoughts and you change your world. Thay đổi suy nghĩ của bạn là thay đổi cả thế giới."
Châm ngôn công việc
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận