Cha mẹ là biển là trời Nói sao hay vậy đâu dám cãi lời...

Cha mẹ là biển là trời, 
  Nói sao hay vậy, đâu dám cãi lời mẹ cha.
"Cha mẹ là biển là trời, Nói sao hay vậy, đâu dám cãi lời mẹ cha."
Tục ngữ ca dao về gia đình
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận