Canh bầu nấu với cá trê Ăn vô cho mát mà mê vợ già...

Canh bầu nấu với cá trê, 
  Ăn vô cho mát mà mê vợ già.
"Canh bầu nấu với cá trê, Ăn vô cho mát mà mê vợ già."
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận