Cái khổ của người vợ là có một người chồng làm biếng Cái khổ...

Cái khổ của người vợ là có một người chồng làm biếng
 Cái khổ của người chồng là có vợ đua đòi
 George Brassen
"Cái khổ của người vợ là có một người chồng làm biếng Cái khổ của người chồng là có vợ đua đòi George Brassen"
Ngạn ngữ về tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận