Cái đẹp u buồn là cái đẹp rung động lòng người mãnh liệt nhất...

Cái đẹp u buồn là cái đẹp rung động lòng người mãnh liệt nhất.
"Cái đẹp u buồn là cái đẹp rung động lòng người mãnh liệt nhất."
Danh ngôn phụ nữ Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận