Cách bạn bắt đầu một ngày là cách bạn sống ngày hôm đó Cách...

Cách bạn bắt đầu một ngày là cách bạn sống ngày hôm đó. Cách bạn sống mỗi ngày là cách bạn sống cuộc đời mình.
How you start your day is how you live your day. How you live your day is how you live your life.
"Cách bạn bắt đầu một ngày là cách bạn sống ngày hôm đó. Cách bạn sống mỗi ngày là cách bạn sống cuộc đời mình. How you start your day is how you live your day. How you live your day is how you live your life."
Danh ngôn cuộc sống Louise Hay
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận