Biểu cảm người phụ nữ mang trên gương mặt quan trọng hơn nhiều quần...

Biểu cảm người phụ nữ mang trên gương mặt quan trọng hơn nhiều quần áo nàng mặc trên người.
-
The expression a woman wears on her face is far more important than the clothes she wears on her back.
"Biểu cảm người phụ nữ mang trên gương mặt quan trọng hơn nhiều quần áo nàng mặc trên người. - The expression a woman wears on her face is far more important than the clothes she wears on her back."
Danh ngôn phụ nữ Dale Carnegie
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận