Bao giờ tiền có gạo còn Bấy giờ tôi lại giữ hòm cho anh...

Bao giờ tiền có gạo còn, 
  Bấy giờ tôi lại giữ hòm cho anh.
"Bao giờ tiền có gạo còn, Bấy giờ tôi lại giữ hòm cho anh."
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận