Bạn tạo ra phép màu nhiệm mỗi khi bạn tìm thấy sự yêu thương...

Bạn tạo ra phép màu nhiệm mỗi khi bạn tìm thấy sự yêu thương thay vì nỗi sợ.
You create a miracle every time you recognize love in a situation instead of fear.
"Bạn tạo ra phép màu nhiệm mỗi khi bạn tìm thấy sự yêu thương thay vì nỗi sợ. You create a miracle every time you recognize love in a situation instead of fear."
Danh ngôn về yêu thương Katrina Mayer
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận