Bạn hãy cố gắng có những đức tính lớn lao người ta sẽ bỏ...

Bạn hãy cố gắng có những đức tính lớn lao, người ta sẽ bỏ qua những điều xấu.
"Bạn hãy cố gắng có những đức tính lớn lao, người ta sẽ bỏ qua những điều xấu."
Danh ngôn tính cách Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận