Bản chất của tình bạn chân thật là khoan dung với những lỗi nhỏ...

Bản chất của tình bạn chân thật là khoan dung với những lỗi nhỏ của bạn.
"Bản chất của tình bạn chân thật là khoan dung với những lỗi nhỏ của bạn."
Danh ngôn tình bạn Euripides
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận