Bán anh em xa, mua láng giềng gần.

Bán anh em xa, mua láng giềng gần.
"Bán anh em xa, mua láng giềng gần."
Danh ngôn tình bạn Tục ngữ Việt Nam
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận