Anh về Bình Định chi lâu Bỏ em kéo vải hát dâu một mình...

Anh về Bình Định  chi lâu, 
  Bỏ em kéo vải, hát dâu một mình!
"Anh về Bình Định chi lâu, Bỏ em kéo vải, hát dâu một mình!"
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận