Anh như con nhạn bơ phờ Sớm ăn tối đậu bơ vơ một mình...

Anh như con nhạn bơ phờ, 
  Sớm ăn, tối đậu bơ vơ một mình.
  Anh nói với em sơn cùng thủy tận,
  Anh nói với em nguyệt khuyết sao băng.
  Đôi ta như rồng lượn trong trăng,
  Dẫu xa nhau đi nữa vẫn khăng khăng đợi chờ.
"Anh như con nhạn bơ phờ, Sớm ăn, tối đậu bơ vơ một mình. Anh nói với em sơn cùng thủy tận, Anh nói với em nguyệt khuyết sao băng. Đôi ta như rồng lượn trong trăng, Dẫu xa nhau đi nữa vẫn khăng khăng đợi chờ."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận