Anh em hiền thật là hiền Bởi một đồng tiền làm mất lòng nhau...

Anh em hiền thật là hiền, 
  Bởi một đồng tiền làm mất lòng nhau.
"Anh em hiền thật là hiền, Bởi một đồng tiền làm mất lòng nhau."
Tục ngữ ca dao về gia đình
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận