Anh em ai đầy nồi nấy, Vợ chồng không thấy lìa nhau.

Anh em ai đầy nồi nấy, 
  Vợ chồng không thấy lìa nhau.
"Anh em ai đầy nồi nấy, Vợ chồng không thấy lìa nhau."
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận