Anh có thương em thì thương cho trót Có trục trặc thì trục trặc...

Anh có thương em thì thương cho trót, 
  Có trục trặc thì trục trặc cho luôn.
  Đừng làm theo thói ghe buồm,
  Nay về, mai ở cho buồn dạ em.
"Anh có thương em thì thương cho trót, Có trục trặc thì trục trặc cho luôn. Đừng làm theo thói ghe buồm, Nay về, mai ở cho buồn dạ em."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận