Anh càng đi nhanh anh càng đi được ít The faster you go the...

Anh càng đi nhanh, anh càng đi được ít.
-
The faster you go, the shorter you are.
"Anh càng đi nhanh, anh càng đi được ít. - The faster you go, the shorter you are."
Danh ngôn công việc Albert Einstein
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận