Ăn sung ngồi gốc cây sung Chồng một thì lấy chồng chung thì đừng...

Ăn sung ngồi gốc cây sung, 
  Chồng một thì lấy, chồng chung thì đừng.
"Ăn sung ngồi gốc cây sung, Chồng một thì lấy, chồng chung thì đừng."
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận