Ăn quả nhớ kẻ trồng cây Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa...

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa.
"Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa."
Danh ngôn giáo dục Tục ngữ Việt Nam
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận