Âm nhạc là nhà hòa giải giữa cuộc sống thể xác và cuộc sống...

Âm nhạc là nhà hòa giải giữa cuộc sống thể xác và cuộc sống tâm linh.
-
Music is mediator between spiritual and sensual life.
"Âm nhạc là nhà hòa giải giữa cuộc sống thể xác và cuộc sống tâm linh. - Music is mediator between spiritual and sensual life."
Danh ngôn Nghệ Thuật Beethoven
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận