Ai làm cho đó bỏ đăng Cho lê quên lựu cho trăng quên đèn...

Ai làm cho đó bỏ đăng, 
  Cho lê quên lựu, cho trăng quên đèn.
"Ai làm cho đó bỏ đăng, Cho lê quên lựu, cho trăng quên đèn."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận