Hãy quay về hướng mặt trời và bạn sẽ không thấy bóng tối...

“Hãy quay về hướng mặt trời, và bạn sẽ không thấy bóng tối”
"“Hãy quay về hướng mặt trời, và bạn sẽ không thấy bóng tối”"
Châm ngôn cuộc sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận