Anh về bỏ áo lại đây Đêm khuya em đắp gió Tây lạnh...

- Anh về bỏ áo lại đây, 
  Đêm khuya em đắp gió Tây lạnh lùng. 
  - Lạnh lùng anh đắp áo cho, 
  Đành chi lòng giận dày vò năm canh.
"- Anh về bỏ áo lại đây, Đêm khuya em đắp gió Tây lạnh lùng. - Lạnh lùng anh đắp áo cho, Đành chi lòng giận dày vò năm canh."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận