Anh em bốn bể là nhà Người dưng khác họ vẫn là anh...

“Anh em bốn bể là nhà
 Người dưng khác họ vẫn là anh em.”
 Có ý nghĩa muốn nhắn nhủ với chúng ta luôn đoàn kết, cho dù không phải là dòng họ nhưng sống cùng chung 1 nước thì nên đùm bọc nhau.
"“Anh em bốn bể là nhà Người dưng khác họ vẫn là anh em.” Có ý nghĩa muốn nhắn nhủ với chúng ta luôn đoàn kết, cho dù không phải là dòng họ nhưng sống cùng chung 1 nước thì nên đùm bọc nhau."
Ca dao tục ngữ về tình bạn
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận