Yếu đuối có 2 kiểu một là giòn hai là mềm Giòn thì dễ...

Yếu đuối có 2 kiểu: một là giòn, hai là mềm. Giòn thì dễ gãy, mềm thì dễ cong.
"Yếu đuối có 2 kiểu: một là giòn, hai là mềm. Giòn thì dễ gãy, mềm thì dễ cong."
Danh ngôn tính cách Lowell (Mỹ)

Thêm nội dung

Xem thêm >