Yếu đuối có 2 kiểu một là giòn hai là mềm Giòn thì dễ...

Yếu đuối có 2 kiểu: một là giòn, hai là mềm. Giòn thì dễ gãy, mềm thì dễ cong.
"Yếu đuối có 2 kiểu: một là giòn, hai là mềm. Giòn thì dễ gãy, mềm thì dễ cong."
Danh ngôn tính cách Lowell (Mỹ)
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >