Trăm năm ai chớ bỏ ai Chỉ thêu nên gấm sắt mài nên kim...

Trăm năm ai chớ bỏ ai, 
  Chỉ thêu nên gấm, sắt mài nên kim.
"Trăm năm ai chớ bỏ ai, Chỉ thêu nên gấm, sắt mài nên kim."
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận