Trải nghiệm dạy ta. Experientia docet.

Trải nghiệm dạy ta.
Experientia docet.
"Trải nghiệm dạy ta. Experientia docet."
Danh ngôn cuộc sống Tacitus
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận