Tôi vô cùng yêu thích sự thật nhưng không thích lắm việc chết vì...

Tôi vô cùng yêu thích sự thật, nhưng không thích lắm việc chết vì đạo.
-
I am very fond of truth, but not at all of martyrdom.
"Tôi vô cùng yêu thích sự thật, nhưng không thích lắm việc chết vì đạo. - I am very fond of truth, but not at all of martyrdom."
Danh ngôn cuộc sống Voltaire
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >