Tình yêu nảy sinh trong mỗi con người nó gọi lại với nhau những...

Tình yêu nảy sinh trong mỗi con người; nó gọi lại với nhau những nửa của của bản tính gốc chúng ta; nó cố biến một thành hai và chữa lành vết thương của bản tính con người.
Love is born into every human being; it calls back the halves of our original nature together; it tries to make one out of two and heal the wound of human nature.
"Tình yêu nảy sinh trong mỗi con người; nó gọi lại với nhau những nửa của của bản tính gốc chúng ta; nó cố biến một thành hai và chữa lành vết thương của bản tính con người. Love is born into every human being; it calls back the halves of our original nature together; it tries to make one out of two and heal the wound of human nature."
Danh ngôn tình yêu Plato
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận