Tình yêu là con chim nổi loạn mà không ai có thể thuần phục...

Tình yêu là con chim nổi loạn mà không ai có thể thuần phục, và gọi nó chỉ là vô ích nếu nó từ chối ta.
 Love is rebellious bird that nobody can tame, and it’s all in vain to call it if it chooses to refuse.
 Georges Bizet
"Tình yêu là con chim nổi loạn mà không ai có thể thuần phục, và gọi nó chỉ là vô ích nếu nó từ chối ta. Love is rebellious bird that nobody can tame, and it’s all in vain to call it if it chooses to refuse. Georges Bizet"
Quote hay về tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận