Tình yêu không chiếm hữu mà trao tự do Love does not claim possession...

Tình yêu không chiếm hữu mà trao tự do.
Love does not claim possession, but gives freedom.
"Tình yêu không chiếm hữu mà trao tự do. Love does not claim possession, but gives freedom."
Danh ngôn tình yêu Rabindranath Tagore
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận