Thói quen là một bản tính thứ hai.

Thói quen là một bản tính thứ hai.
"Thói quen là một bản tính thứ hai."
Danh ngôn tính cách Cicero
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận