Thật tuyệt vời khi chúng ta gặp phải nghịch lý Giờ thì chúng ta...

Thật tuyệt vời khi chúng ta gặp phải nghịch lý. Giờ thì chúng ta có chút hy vọng tạo được tiến triển.
-
How wonderful that we have met with a paradox. Now we have some hope of making progress.
"Thật tuyệt vời khi chúng ta gặp phải nghịch lý. Giờ thì chúng ta có chút hy vọng tạo được tiến triển. - How wonderful that we have met with a paradox. Now we have some hope of making progress."
Danh ngôn khoa học Niels Bohr
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận