Thất bại không phải là điều tồi tệ nhất Chưa từng thử qua mới...

Thất bại không phải là điều tồi tệ nhất. Chưa từng thử qua mới đáng ngại hơn nhiều.
 George Edward Woodberry
"Thất bại không phải là điều tồi tệ nhất. Chưa từng thử qua mới đáng ngại hơn nhiều. George Edward Woodberry"
Châm ngôn công việc
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận