Thành công và thất bại ta nghĩ chúng đối lập nhau nhưng thật ra...

Thành công và thất bại, ta nghĩ chúng đối lập nhau, nhưng thật ra không phải thế. Chúng song hành cùng nhau – như người hùng và cộng sự.
 Lourence Shames
"Thành công và thất bại, ta nghĩ chúng đối lập nhau, nhưng thật ra không phải thế. Chúng song hành cùng nhau – như người hùng và cộng sự. Lourence Shames"
Châm ngôn công việc
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận