Thà học muộn còn hơn không bao giờ học It is better to learn...

Thà học muộn còn hơn không bao giờ học.
-
It is better to learn late than never.
"Thà học muộn còn hơn không bao giờ học. - It is better to learn late than never."
Danh ngôn giáo dục Publilius Syrus
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận