Tay bưng chén muối chén gừng Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau

Tay bưng chén muối chén gừng
 Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau
"Tay bưng chén muối chén gừng Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau"
Tục ngữ ca dao về gia đình
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận