Sự giàu có không thuộc về người có nó mà thuộc về người biết...

Sự giàu có không thuộc về người có nó mà thuộc về người biết hưởng thụ nó.
-
Wealth is not his that has it, but his that enjoys it.
"Sự giàu có không thuộc về người có nó mà thuộc về người biết hưởng thụ nó. - Wealth is not his that has it, but his that enjoys it."
Danh ngôn tiền bạc Benjamin Franklin
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận