Sống như chính mình trong một thế giới luôn cố biến mình thành người...

Sống như chính mình trong một thế giới luôn cố biến mình thành người khác là thành tựu lớn nhất.
-
To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.
"Sống như chính mình trong một thế giới luôn cố biến mình thành người khác là thành tựu lớn nhất. - To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment."
Danh ngôn tính cách Ralph Waldo Emerson
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận