Sắc đẹp là điều bạn cảm thấy ở nội tâm và nó phản ánh...

Sắc đẹp là điều bạn cảm thấy ở nội tâm, và nó phản ánh trong mắt bạn. Đó không phải là thứ vật lý.
-
Beauty is how you feel inside, and it reflects in your eyes. It is not something physical.
"Sắc đẹp là điều bạn cảm thấy ở nội tâm, và nó phản ánh trong mắt bạn. Đó không phải là thứ vật lý. - Beauty is how you feel inside, and it reflects in your eyes. It is not something physical."
Danh ngôn phụ nữ Sophia Loren
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận