Núi nào cũng có hổ, vùng nào cũng có nhân tài.

Núi nào cũng có hổ, vùng nào cũng có nhân tài.
"Núi nào cũng có hổ, vùng nào cũng có nhân tài."
Danh ngôn giáo dục Ngạn ngữ Trung Quốc
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận