Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là nơi không có tình...

Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là nơi không có tình người.
"Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là nơi không có tình người."
Danh ngôn cuộc sống Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận