Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là nơi không có tình...

Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là nơi không có tình người.
"Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là nơi không có tình người."
Danh ngôn cuộc sống Khuyết danh

Thêm nội dung

Xem thêm >