Người trẻ tuổi nghĩ người già là những kẻ dại khờ nhưng người già...

Người trẻ tuổi nghĩ người già là những kẻ dại khờ - nhưng người già biết người trẻ tuổi là những kẻ dại khờ.
-
The young people think the old people are fools - but the old people know the young people are fools.
"Người trẻ tuổi nghĩ người già là những kẻ dại khờ - nhưng người già biết người trẻ tuổi là những kẻ dại khờ. - The young people think the old people are fools - but the old people know the young people are fools."
Danh ngôn tuổi trẻ Agatha Christie
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận