Người có ý chí vượt qua tất cả sự nặng nhọc có thể đạt...

Người có ý chí vượt qua tất cả sự nặng nhọc có thể đạt được bất cứ mục tiêu nào.
-
The person who has the will to undergo all labor may win any goal.
"Người có ý chí vượt qua tất cả sự nặng nhọc có thể đạt được bất cứ mục tiêu nào. - The person who has the will to undergo all labor may win any goal."
Danh ngôn công việc Menander
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận