Nếu người ta quá cố chấp với những nguyên tắc của mình người ta...

Nếu người ta quá cố chấp với những nguyên tắc của mình, người ta khó mà thấy được ai khác.
-
If one sticks too rigidly to one's principles, one would hardly see anybody.
"Nếu người ta quá cố chấp với những nguyên tắc của mình, người ta khó mà thấy được ai khác. - If one sticks too rigidly to one's principles, one would hardly see anybody."
Danh ngôn tính cách Agatha Christie
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận