Nếu chúng ta không cống hiến mình để phụng sự nhân loại thì chúng...

Nếu chúng ta không cống hiến mình để phụng sự nhân loại thì chúng ta nên phụng sự ai?
-
If we do not lay out ourselves in the service of mankind, whom should we serve?
"Nếu chúng ta không cống hiến mình để phụng sự nhân loại thì chúng ta nên phụng sự ai? - If we do not lay out ourselves in the service of mankind, whom should we serve?"
Danh ngôn hành động John Adams
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận