Một nghề thì sống. Đống nghề thì chết.

Một nghề thì sống. Đống nghề thì chết.
"Một nghề thì sống. Đống nghề thì chết."
Danh ngôn công việc Tục ngữ Việt Nam
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận