Luôn dễ dàng để chiến đấu vì nguyên tắc hơn là sống theo nó...

Luôn dễ dàng để chiến đấu vì nguyên tắc hơn là sống theo nó.
-
It is always easier to fight for one's principles than to live up to them.
"Luôn dễ dàng để chiến đấu vì nguyên tắc hơn là sống theo nó. - It is always easier to fight for one's principles than to live up to them."
Danh ngôn hành động Alfred Adler
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận